ارتباط با ما

نشانی ما : گیلان – رشت – کوچصفحان – روبروی اتکا- جنب فروشگاه اشراق اندیشه -دفتر شرکت بازرگانی مهدیار توسعه تجارت سلیم

تلفن: 01332624024

تلفن همراه : 09363396023

ایمیل : info@mtts.ir